Kandis

Diamant Weißer Kandis

1,85 € *
(Preis/100g 0,31 € *)
Packungsinhalt: 600g

Diamant Brauner Kandis

1,85 € *
(Preis/100g 0,37 € *)
Packungsinhalt: 500g

Diamant Krusten Kandis

1,85 € *
(Preis/100g 0,37 € *)
Packungsinhalt: 500g

Diamant Grümmel Kandis

1,89 € *
(Preis/100g 0,38 € *)
Packungsinhalt: 500g

Diamant Kluntje Kandis

2,45 € *
(Preis/100g 0,25 € *)
Packungsinhalt: 1000g

Diamant Lüttje Kluntje

2,19 € *
(Preis/100g 0,29 € *)
Packungsinhalt: 750g